PRESSMEDDELANDE

Örkelljunga, november 2022

PC glass har landat en delorder värd 0,9 MSEK som består utav en mix av PC glass produkter PC INDOOR och PC OUTDOOR, i utförande med 12 mm svensktillverkad polykarbonat i kombination med aluminiumram i högsta SBSC skyddsklass. Produkterna utgör ett kombinerat vandal- och inbrottsskydd. Utöver levererar PC glass ett antal specialbeställda säkerhetsglaslösningar. Beställaren är en myndighet i Mellansverige som p.g.a. projektets karaktär kräver yttersta sekretess varför vare sig installationsplats eller info beträffande beställare får yppas.

Inledande order kommer, om projektet löper väl, att ge PC glass fler liknande uppdrag inom myndigheten inför successivt kommande renoveringar.

– Vi är mycket glada för denna första order och beställarens stora förtroende för PC glass kunnighet att leverera ett utomordentligt skydd, berättar Bo Lennerhov, ansvarig för PC glass Försäljning & Projekt. Pelle Hamgård, VD i PC glass, inflikar ” denna beställare är en av våra viktigaste storkunder med en landsomfattande organisation där PC glass även framöver kan få möjlighet att skydda fler verksamheter inom myndigheten”.

För ytterligare information kontakta Bo Lennerhov +46 70 354 81 35, bo.lennerhov@pcglass.se