Utsatta byggnader skräddarsys med PC glass lösningar som i utförandet motsvarar utbytta glaspartier eller, i förekommande fall, i kombination med sådana.
PC glass erbjuder certifierade glaslösningar med beskjutnings- och tryckvågsskydd.

PC SINGLE

PC glass enkelglas, används framför allt som ersättning för konventionella fönsterglas.
PC glass i fönsterbågar av äldre slag höjer med mellanglasning säkerheten.

På köpet fås en ljudreduktion om ca 30dB Rw.

PC SINGLE

Enkelglas ersätter eller kompletterar befintligt glas i dörr och fönsterkonstruktioner.

PC INDOOR

PC glass erbjuder ett speciellt invändigt fönsterkoncept som benämns PC INDOOR för verksamheter där stöldbegärliga varor är i fokus.
Med PC INDOOR tilläggsystem med profiler i aluminium undviks invändigt glaskross plus det faktum att larmet direkt aktiveras när ytterglaset krossas.

PC INDOOR lämpar sig även som personskydd i verksamheter där självskadebeteende är ett problem eller där andra löper risk att skadas.  

PC OUTDOOR

PC glass erbjuder ett utvändigt okrossbart fönsterkoncept som benämns PC OUTDOOR som är för verksamheter där vandalism är ett återkommande problem. 

PC ANTI EXPLOSION 

PC glass explosionsskyddande glas ger skydd mot splitterskador i samband med explosion i alla miljöer. För maximal säkerhet förstärks infästningar med kraftiga stålprofiler. 

PC ANTI BULLET

PC ANTI BULLET är benämningen på PC glass beskjutningsskydd. Med accelererande avancerat våld i världen i kombination med individuella hotbilder kan personer effektivt skydda sig.
För maximal säkerhet förstärks infästningar med kraftiga stålprofiler. 

PC ANTI BULLET erbjuds i skyddsklasserna BR4 NS, BR6 NS och BR7 NS. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad som händer.
Vårt nyhetsbrev skickas ut ett antal gånger per år och innehåller spännande nyheter, tips och erbjudanden.