Inledande miljonorder beträffande avancerat beskjutningsskydd i dörrar, väggar och fönsterytor, har gått till säkerhetsföretaget PC glass

PC glass har tagit en order till en verksamhet i södra Sverige som består av ett omfattande högriskskydd vari ingår skottsäkra dörrar, väggar och fönster. PC glass  produkt, PC INDOOR, kommer att, invändigt, monteras som inbrottsskydd till de fönster av fastigheten som inte behöver ha beskjutningsskydd parallellt med att PC OUTDOOR monteras på utsidan för att skydda de dyrbara skottsäkra fönsterna mot inbrottsförsök och vandalism. Verksamheten finns i flera städer som successivt också ska skyddas.

Den inledande ordern uppskattas ligga strax över en miljon kronor. Kunden kräver yttersta sekretess varför objektet ej får nämnas officiellt.

Objektet innebär högsta möjliga skyddsnivå för glas och partier för undvikande av allvarliga personskador. PC glass. omfattande erfarenhet av liknande objekt som såväl tillverkare som installatör avgjorde leverantörsvalet.

– Vi är mycket glada för denna order och beställarens stora förtroende för PC glass kunnighet att leverera ett utomordentligt skydd samt att över tid även få skydda verksamheter på flera större orter runt om i landet, berättar Bo Lennerhov, PC glass Försäljning & Projekt.