ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

PC Glass AB tillhandahåller informationen med utgångspunkt i användarvillkoren. Information om användarvillkoren för motsvarande tjänster kan fås genom att klicka på passande länk.

Genom att besöka och använda de tjänster och ta del av den information som finns via PC Glass AB webbsidor accepterar och godkänner du följande villkor för användning (“Användarvillkoren”). Om du inte accepterar Användarvillkoren ber vi dig att lämna samtliga portaler PC Glass AB webbsidor.

Användning av dessa sidor

PC Glass AB garanterar inte att tillgången till, eller användningen av, dessa sidor kommer att ske utan störning eller oriktigheter. PC Glass AB förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt, utan att på förhand ge besked därom, stänga eller avbryta driften av dessa webbsidor eller ta bort, ändra eller lägga till innehåll (definierat nedan).

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i all information och allt material (inbegripet, men inte begränsat till, bilder, mjukvara, information, text, data, grafik, framställningar, ljud, lösningar, varumärken och andra kännetecken, logotyper samt generell ”känsla och utseende”) (gemensamt benämnt “innehållet”), som finns på dessa sidor tillhör PC Glass AB eller dess licensgivare.

Du förvärvar inte under några omständigheter någon form av ägarskap till någon del av information eller innehållet genom att använda sidorna. Du erhåller endast en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att använda PC Glass AB webbsidor och innehållet på så sätt så som föreskrivs i dessa Användarvillkor. Du får inte under några omständigheter manipulera eller på annat sätt ändra sidorna eller dess innehåll.

Du får inte ta bort, ändra eller lägga till märkning om copyright, varumärken eller andra immaterialrättsliga notiser som återfinns på
PC Glass AB webbsidor, i innehållet eller på eventuella utskrifter från PC Glass AB webbsidor.

Tillåten användning av information och innehållet

Du får använda sidorna och innehållet för personliga och icke-kommersiella syften i enlighet med dessa Användarvillkor och tillämplig lag. För sådana syften får du även skriva ut en kopia av information som hittats på Gallerexperten AB webbsidor.

Du får inte använda PC Glass AB webbsidor eller innehållet i något annat syfte än för de som uttryckligen framgår av föregående stycke eller i övrigt av dessa Användarvillkor. All användning av sidorna eller innehållet (eller utskrifter därav) som är oförenlig med dessa Användarvillkor kan inkräkta på PC Glass AB eller dess licensgivares rättigheter. PC Glass AB kan därför, i syfte att skydda rättigheterna, komma att vidta rättsliga åtgärder mot dig för det fall du bryter mot dessa Användarvillkor.

Virus och skadlig datakod

PC Glass AB har inget ansvar för skada på eller förlust av hårdvara, mjukvara eller information till följd av att du har laddat ner innehåll (och då särskilt mjukvara) från PC Glass AB webbsidor. Du måste alltid försäkra dig om att din dator vid varje tillfälle har ett tillfredställande skydd mot datavirus och skadlig datakod.

Cookies

Vid besök på PC Glass AB webbsidor placeras cookies på din dator. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningarna på din dator (normalt i din webbläsare, t.ex. Safari eller Google Chrom). PC Glass AB  förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om din webbläsare är inställd att tillåta dem. Läs mer i vår cookiepolicy.